Dokumenty do pobrania

zwk - godziny otwarcia

Pn – Pt. / 7:00 – 15:00

ZWK - DANE KONTAKTOWE

adres: ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tel.: (013) 46 47 860
e-mail: wodociągi@spgk.com.pl

Stacja Uzdatniania Wody w Trepczy
tel.: (013) 46 47 930
e-mail: ujecie.trepcza@spgk.com.pl

Stacja Uzdatniania Wody w Zasławiu
tel.: (013) 46 47 869
e-mail: ujecie.zaslaw@spgk.com.pl

Oczyszczalnia Ścieków w Trepczy
tel.: (013) 46 47 912
e-mail: wodociagi@spgk.com.pl

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
tel.: (013) 46 47 910,     602 241 339  

SPGK SANOK

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

 

 Dokumenty do pobrania 

 • Potwierdzenie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o przydatności wody do spożycia z suw Trepcza i Zasław (pdf, 639KB)

 • Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (pdf, 821KB)

 • Cennik za wykonanie analizy wody i ścieków (pdf, 546KB)

 • Cennik wywozu nieczystości płynnych (pdf, 93KB)

 • Wyniki badań laboratoryjnych wody z miejskiej sieci wodociągowej ii kwartał 2021

 • Ankieta – zakład wodociągów i kanalizacji

 • Wniosek o zapewnienie wywozu nieczystości płynnych

 • Zlecenie na wykonanie usługi

 • Wniosek o zamontowanie dodatkowego wodomierza głównego – rozdział instalacji wewnętrznej

 • Oświadczenie – montaż dodatkowego wodomierza głównego (rozdział instalacji wewnętrznej)

 • Wniosek o określenie warunków na montaż wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej / podlewanie ogródka, cele produkcyjne, inne * /

 • Zlecenie na sprawdzenie prawidłowości wskazań wodomierza

 • Wniosek o zawarcie umowy – osoby fizyczne

 • Wniosek o zawarcie umowy – osoby prawne

 • Oświadczenie o braku sprzeciwu

 • Porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy

 • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy miasta Sanoka

 • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Sanok

 • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Zagórz

 • Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

 • Wzór umowy o opróżnianie zbiorników bezodpływowych nieczystości płynnych – osoby fizyczne

 • Wzór umowy o opróżnianie zbiorników bezodpływowych nieczystości płynnych – osoby prawne

 • Regulamin odpłatnego przejmowania urządzeń wod-kan przez SPGK

 • Procedura wydawania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

 • Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

 • Oświadczenie o przedmiocie statusu prawnego w stosunku do nieruchomości