Kontakt

Sanockie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

woj. Podkarpackie
38-500 Sanok
ul. Jana Pawła II 59 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
38-500 Sanok, ul. Jana Pawła II 59
tel.: 13 46 47 860
e-mail: wodociągi@spgk.com.pl
Stacja Uzdatniania Wody w Trepczy38-500 Sanok, ul. Sanocka 68
tel.: 13 46 47 930
e-mail: ujecie.trepcza@spgk.com.pl
Stacja Uzdatniania Wody Zasław38-540 Zagórz,  ul. Filtrowa 64
tel.: 13 46 47 869
e-mail: ujecie.zaslaw@spgk.com.pl
Oczyszczalnia Ścieków w Trepczy38-500 Trepcza, ul. Sanocka 46
tel.: 13 46 47 912
e-mail: wodociagi@spgk.com.pl
Pogotowie wodociągowetel.: 13 46 47 910