[000076]-1
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
- zaopatrujemy w wodę,
ZWiK - SPGK Sanok
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
- odprowadzamy i oczyszczamy ścieki,
ZWiK - SPGK Sanok
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
- wykonujemy sieci i przyłącza sanitarne,
ZWiK - SPGK Sanok
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
- czyścimy kanalizacje sanitarne i deszczowe,
ZWiK - SPGK Sanok
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
- wywozimy nieczystości płynne,
ZWiK - SPGK Sanok
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
- lokalizujemy podziemne uzbrojenia,
ZWiK - SPGK Sanok
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
- wyznaczamy miejsca nieszczelności sieci wodociągowej
ZWiK - SPGK Sanok
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
- wykonujemy inspekcje kamerą sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
ZWiK - SPGK Sanok
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
- zadymiamy – wykrywamy nieszczelności instalacje ks i kd

SPGK SANOK

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Nasz zakład wytwarza około 4 mln m3 wody uzdatnionej rocznie, którą codziennie dostarcza do mieszkańców Sanoka oraz gmin sąsiadujących. Nasze dwa ujęcia wody: Ujęcie Trepcza i Ujęcie Zasław każdego dnia całodobowo monitorują stan wody pobranej i dbają o to, aby jej odbiorcy mieli pewność, że woda płynąca z kranu jest czysta, smaczna i nadaje się do bezpośredniego spożycia. Wieloetapowy system filtracji wody to gwarancja najwyżej jakości wody!

Zakład posiada również nowoczesną Oczyszczalnie Ścieków w Trepczy, w której w ciągu roku oczyszcza się około 5 mln mścieków. Tysiące kilometrów rozbudowanej i ciągle modernizowanej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Sanoka i miejscowości obrzeżnych daje odbiorcom komfort i zadowolenie!

ok.0tyś. m3
wody
uzdatnionej
w roku 2020
ok.0tyś. m3
ścieków
oczyszczonych
w roku 2020

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI

Działalność w zakresie zaopatrzenia
w wodę oraz odprowadzania
i oczyszczania ścieków
Zobacz

ZAKŁAD
CIEPŁOWNICZY

Eksploatacji źródeł i sieci ciepła. Dostawa energii cieplnej
do budynków i zakładów
Zobacz

MIEJSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA

Działalność w zakresie
publicznej zorganizowanej
autobusowej komunikacji miejskiej
Zobacz

ZAKŁAD
DRÓG MIEJSKICH

Budowa, przebudowa
i remont dróg i ulic, parkingów,
placów, chodników
Zobacz

ZAKŁAD
OBSŁUGI TECHNICZNEJ

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów. Naprawa i serwis samochodów
Zobacz

GMINNY PUNKT
ZBIÓRKI ODPADÓW

Działalność w zakresie zagospodarowywania surowców wtórnych
Zobacz

STACJA
PALIW

Sprzedaż paliw płynnych
oraz części zamiennych
do samochodów
Zobacz

Dworzec
Autobusowy

Trasy i rozkłady jazdy
Zobacz

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI

Działalność w zakresie zaopatrzenia
w wodę oraz odprowadzania
i oczyszczania ścieków
Zobacz

ZAKŁAD
CIEPŁOWNICZY

Eksploatacji źródeł i sieci ciepła. Dostawa energii cieplnej
do budynków i zakładów
Zobacz

MIEJSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA

Działalność w zakresie
publicznej zorganizowanej
autobusowej komunikacji miejskiej
Zobacz

ZAKŁAD
DRÓG MIEJSKICH

Budowa, przebudowa
i remont dróg i ulic, parkingów,
placów, chodników
Zobacz

ZAKŁAD
OBSŁUGI TECHNICZNEJ

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów. Naprawa i serwis samochodów
Zobacz

GMINNY PUNKT
ZBIÓRKI ODPADÓW

Działalność w zakresie zagospodarowywania surowców wtórnych
Zobacz

STACJA
PALIW

Sprzedaż paliw płynnych
oraz części zamiennych
do samochodów
Zobacz

Dworzec
Autobusowy

Trasy i rozkłady jazdy
Zobacz
UWAGA:

Aktualności i komunikaty

1
SPGK Sanok - Zmieniamy się dla Was!
SPGK Sanok - Zmieniamy się dla Was!
2
Czy wodór jest bezpieczny?
Czy wodór jest bezpieczny?
3
Miasto Sanok a Podkarpacka Dolina Wodorowa. SPGK i udział w debacie
Miasto Sanok a Podkarpacka Dolina Wodorowa. SPGK i udział w debacie
4
SPGK Sanok - Zmieniamy się dla Was!
SPGK Sanok - Zmieniamy się dla Was!
5
Miasto Sanok a Podkarpacka Dolina Wodorowa. SPGK i udział w debacie
Miasto Sanok a Podkarpacka Dolina Wodorowa. SPGK i udział w debacie
1
SPGK Sanok - Zmieniamy się dla Was!
SPGK Sanok - Zmieniamy się dla Was!
2
Czy wodór jest bezpieczny?
Czy wodór jest bezpieczny?
3
Miasto Sanok a Podkarpacka Dolina Wodorowa. SPGK i udział w debacie
Miasto Sanok a Podkarpacka Dolina Wodorowa. SPGK i udział w debacie
4
SPGK Sanok - Zmieniamy się dla Was!
SPGK Sanok - Zmieniamy się dla Was!
5
Miasto Sanok a Podkarpacka Dolina Wodorowa. SPGK i udział w debacie
Miasto Sanok a Podkarpacka Dolina Wodorowa. SPGK i udział w debacie

nasze

certyfikaty

 
function addMarkerToMap(markerData, map){ L.marker([markerData.position.lat, markerData.position.lng]).addTo(map) .bindPopup(markerData.name); } function setMarkerEvents(markerOnMap, map, allMarkers){ markerOnMap.marker.addListener("click", () => { for(let i=0; i<allMarkers.length; i++){ allMarkers[i].infowindow.close(map, allMarkers[i].marker); } markerOnMap.infowindow.open(map, markerOnMap.marker); }); } function initMap() { const center = { lat:49.5881353850034, lng: 22.19161308129802 }; const markers = [ { position: { lat: 49.57505773638598, lng: 22.19665965734048 }, name: 'SPGK Sp. z o.o. w Sanoku' }, { position: { lat: 49.52891112455955, lng: 22.27257759606213 }, name: 'Stacja Uzdatniania Wody Zasław' }, { position: { lat: 49.59286631505293, lng: 22.19176521555273 }, name: 'Stacja Uzdatniania Wody Trepcza' }, { position: { lat: 49.58909740370927, lng: 22.190711091678534 }, name: 'Oczyszczalnia ścieków' }, { position: { lat: 49.57547864082816, lng: 22.196341815583807 }, name: 'Zakład Wodociągów i Kanalizacji' }, ]; var map = L.map('map').setView([center.lat, center.lng], 13); L.tileLayer('https://api.mapbox.com/styles/v1/{id}/tiles/{z}/{x}/{y}?access_token=pk.eyJ1Ijoia2NpdXJraWV3aWN6IiwiYSI6ImNrbHRhdnZiNDF1bzIycHFtNGk2Yngyb3oifQ.4PzwqWJZF0u56AAXwH01hg', { maxZoom: 1000, attribution: '', id: 'mapbox/streets-v11', tileSize: 512, zoomOffset: -1 }).addTo(map); let markersOnMap =[]; for(let i=0; i<markers.length; i++){ let marker = addMarkerToMap(markers[i], map); markersOnMap.push(marker); } } initMap();
Treść | Menu | Dostępność